Magazine

ISO 20400: Mondiale handleiding MVI

Van manager tot inkoper: iedereen aan de slag met Maatschappelijk ­Verantwoord Inkopen

Door | 5 september 2017

Hoe kan ik producten zo inkopen dat ze niet als afval op de vuilnisbelt verdwijnen, maar weer als grondstof kunnen worden gebruikt? Hoe kan ik een positieve bijdrage leveren aan de arbeids­omstandigheden waaronder onze grondstoffen worden geproduceerd? Hoe kan ik een bijdrage ­leveren aan energiereductie? Met de nieuwe internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen kan elke organisatie een positieve bijdrage leveren aan deze vraagstukken.

 

 DOOR KARIN VAN IJSSELMUIDE EN THAMAR ZIJLSTRA

 

In mei 2017 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gepubliceerd. MVO en inkoop komen in deze richtlijn op gelijkwaardige basis en inbreng samen en hebben een match, genaamd ISO 20400. ISO 20400 biedt handvatten voor inkopers om met MVI aan de slag te gaan. Het document is internationaal er- en herkend én sluit goed aan bij de Nederlandse inkooppraktijk.

 

Waarom ISO 20400?

De aandacht voor en urgentie van MVI neemt toe. Of het nu gaat om de consequenties van het klimaatakkoord, het tegengaan van slechte arbeidsomstandigheden of het bevorderen van dierenwelzijn. Naast doelstellingen als winstgevendheid, kwaliteit en continuïteit zien steeds meer bedrijven en organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen als een serieuze taak. Ook binnen inkoop en de supplychain speelt duurzaamheid daarom een steeds belangrijkere rol. Van organisaties wordt niet alleen meer verwacht dat hun eigen organisatieprocessen en producten duurzaam zijn, maar ook die van hun toeleveranciers.

 

Inkoop kan beïnvloeden en sturen in leveranciersketens. Maar waar lopen we maatschappelijke risico’s en waar liggen juist verbeterkansen? Hoe zit het met de invloedssfeer, Due Diligence en de verantwoordelijkheid? En wat mag het kosten? Moeten er bij sommige producten nu juist duurzaamheidseisen gesteld worden aan leveranciers of zullen we met hen de dialoog aangaan om te verbeteren via bijvoorbeeld MVI-actieplannen?

 

Tips voor MVI

 

– MVI is niet alleen de verantwoordelijkheid van de inkoper. Betrek de gehele organisatie erbij.

– Maak keuzes die passen bij je organisatie. Je kan niet de hele wereld redden, maar wel je eigen bijdrage leveren.

– Kijk niet alleen naar de risico’s van inkoop, maar vooral ook naar de kansen van MVI.

– Zorg voor aansluiting bij de huidige inkooppraktijk van je organisatie.

– Stel inkopers in staat om MVI succesvol te implementeren, door middel van bijvoorbeeld trainingen of een beloning na goed presteren.

– Zoek de samenwerking met leveranciers en andere stakeholders om oplossingen voor MVI te vinden.

 

 

 

Niets is zo demotiverend als enthousiaste succesvolle duurzame inkoopplannen in de prullenbak te zien belanden

 

En dan is nog de vraag op welke MVO-thema’s en MVO-­onderwerpen er verwachtingen zijn. Wie zijn deze stakeholders allemaal? Want niets is zo demotiverend als enthousiaste succesvolle duurzame inkoopplannen in de prullenbak te zien belanden vanwege de complexiteit, te weinig draagvlak of te hoge kosten. Dan is iedereen teleurgesteld: klanten, aandeelhouders, directeuren, MVO-managers, budgethouders, inkopers en leveranciers.

 

Inkoop speelt een sleutelrol in het toekomstbestendig(er) maken van de eigen organisatie en als opdrachtgever en ketenpartner in het aanjagen voor de duurzame wereld van morgen. MVI is echter niet alleen een taak van de inkoper of inkoopafdeling, maar van de gehele organisatie. ISO 20400 biedt organisaties houvast om hiermee aan de slag te gaan.

 

Er is daarom behoefte aan een document dat compleet is met alle internationale afspraken op MVO, waar focus wordt aangebracht op ambitie en realistische inkoopdoelstellingen, dat handvatten biedt om de juiste acties in dezelfde taal, principes en concepten te hanteren richting de eigen organisatieprocessen en de…

Alle artikelen op TGTHR lezen?

Registreer je dan (helemaal gratis) voor TGTHR! Je kunt dan alle artikelen op de website lezen.
Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.