Ondersteuning

Programma Van Afval naar Grondstof (VANG)

Door | 9 augustus 2016

Er zijn veel mogelijkheden om afval en grondstoffen te recyclen of te hergebruiken. De Rijksoverheid moedigt bedrijven en personen aan om die mogelijkheden te gebruiken. Dit gebeurt met het programma Van Afval naar Grondstoffen (VANG). Daarmee speelt VANG een belangrijke rol bij het omschakelen naar een circulaire economie.

 

 

 

Op 15 april 2015 is een vernieuwde opzet van het programma VANG naar de Kamer gestuurd. Om een circulaire economie te bereiken heeft het programma 9 actielijnen:

  • De Rijksoverheid brengt de waarde van natuur, bodem en zee in kaart. Dit helpt beleidsmakers bij het maken van duurzame plannen voor het gebruik van natuur, bodem en zee.
  • Producten zijn zo ontworpen, dat ze zijn te recyclen.
  • Onderwijs en onderzoek helpt mensen bij het overschakelen naar een duurzame (circulaire) economie.
  • Bedrijven produceren zodanig dat alle materialen makkelijk hergebruikt kunnen worden.
  • Met producenten, gebruikers en afvalverwerkers pakt de Rijksoverheid de hele keten aan van bepaalde grondstoffen, zoals kunststof en fosfaat, en stimuleert hergebruik.
  • Regelgeving binnen het afvalbeleid leidt niet tot verspilling van grondstoffen.
  • Iedereen consumeert duurzaam; ze lenen of delen apparaten, en kopen duurzame producten.
  • Iedereen scheidt zijn afval; daardoor wordt geen herbruikbaar afval meer verbrand. Nu nog wordt jaarlijks 10 miljoen ton afval verbrand of gestort. De Rijksoverheid ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van afvalscheiding.
  • Eenvoudige meetmethoden voor duurzaamheid, met duidelijke keurmerken.

 

Lees meer over het programma Van Afval naar Grondstof (VANG)