Onderzoeken

Verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw

Door | 20 november 2015

Vanuit het LEI (Landbouw-Economisch onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit) en het Ministerie van Economische Zaken is onderzoek gedaan naar bedrijfsmodellen voor boeren op het vlak van agrarisch natuurbeheer, met name op het gebied van het vormen van collectieven.

Vanuit het LEI en EZ was de wens om hierbij ook wetenschappers van Het Groene Brein te betrekken zodat ook input komt vanuit onderzoeksvelden buiten de agrarische sector, met name op het vlak van duurzame businessmodellen en verdienmodellen. Het doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het nieuwe agrarisch natuurbeheer zoals dat momenteel wordt vormgegeven, waarbij meer aandacht is voor regionale samenwerking.

 

Kijk voor het onderzoek op de website van Het Groene Brein