Tools

Versie 2.0 van het SURF Groene ICT Maturity Model gepubliceerd

Door | 23 november 2015
Het SURF Groene ICT Maturity Model (SGIMM) biedt hogeronderwijsinstellingen op een eenvoudige manier inzicht in de rol die ICT heeft en kan hebben bij verduurzaming. Instellingen kunnen met het SGIMM snel, goedkoop en zelfstandig een scan maken. Je kunt de SGIMM-documenten downloaden en direct aan de slag. SURF biedt daarbij tijdelijk ondersteuning. In april 2015 is versie 2.0 van het SURF Groene ICT Maturity Model gepubliceerd. Hierin is het aantal attributen aangescherpt en zijn de beschrijvingen uitgebreid: zo zijn alle maturity levels nu beschreven en zijn factoren toegevoegd die bij ieder attribuut een rol kunnen spelen. Ook is er een sectorspecifiek domein toegevoegd voor het hoger onderwijs en onderzoek.