Voorkomen is beter dan genezen - minder afval door precycling
Column

Minder afval door precycling

Voorkomen is beter dan genezen

Door | 10 maart 2016

De Europese burger gooit jaarlijks gemiddeld een halve ton afval weg. Een deel daarvan wordt hergebruikt. Recycling is in opkomst, maar de weg naar een circulaire economie is nog lang. Om die groeiende afvalberg te bestrijden is het ook nodig om afval te vermijden: precycling. Want wat er niet is, kan ook niet voor vervuiling zorgen.

 

Klimaatbeleid is in opkomst. Overheden hebben zich gecommitteerd aan het Akkoord van Parijs en langzaamaan kiest ook het bedrijfsleven voor duurzaamheid. Gelukkig maar want het is vijf voor twaalf: om ook in de nabije toekomst een leefbare planeet te hebben, is de overgang naar een circulaire economie broodnodig. Daarin wordt gestreefd naar een continue levenscyclus van producten en grondstoffen, maximaal hergebruik dus.

 

Niet achteraf maar vooraf

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun ‘ecological footprint’ en zetten in op afvalscheiding en hergebruik. Een goede zaak maar er is een kanttekening: nu wordt vooral achteraf beleid ontwikkeld voor de omgang met afvalstromen, terwijl dat juist vooraf zou moeten gebeuren. Een circulaire economie draait immers om maximaal hergebruik, en dat kan alleen als je daar vanaf het begin rekening mee houdt.

 

Bijzaak

Natuurlijk zijn er inspirerende voorbeelden van duurzame bedrijven die hergebruik tot kunst hebben verheven, maar dat zijn nu nog de uitzonderingen. Bij de meeste bedrijven is hergebruik bijzaak. Jammer maar begrijpelijk: waarom zou je ook, als er toch geen bedrijfseconomische prikkel is? Het Britse collectief ‘BlindSpot Think Tank’ heeft daarvoor een oplossing bedacht: ‘premium precycling’.

 

Toeslag

Bij premium precycling betalen producenten een toeslag om de milieu-impact van hun producten te compenseren. De hoogte van die toeslag is afhankelijk van de mate waarin een product herbruikbaar is: hoe minder onbruikbaar restafval, hoe lager de toeslag. De producent wordt daarmee aangesproken op diens verantwoordelijkheid. Sterker nog: die verantwoordelijkheid heeft in deze constructie ook betrekking op het product na gebruik, het risico op afval.

 

Marktvoordeel

Bij premium precycling spreekt de universele taal van geld: hoe duurzamer een product, hoe lager de premie. Natuurlijk kan die premie worden doorberekend aan de consument, maar dat betekent een hogere verkoopprijs. Anders gezegd: duurzame producenten creëren voor zichzelf een marktvoordeel.

 

Structurele impuls

Het geld dat door premium precycling binnenkomt, kan gebruikt worden om de groeiende afvalberg terug te dringen. Afvalmanagement krijgt dan een structurele impuls, wat innovatieve oplossingen ten goede zal komen. Met premium precycling kan een circulaire economie daadwerkelijk wortel schieten. De Europese Commissie en de Europese lidstaten hebben het plan inmiddels in beraad. Wordt vervolgd.