Waarom het Nederlands ondernemingsrecht moet sturen op corporate purpose
Artikel

Leadership, Entrepreneurship en Stewardship leidend bij maatschappelijke waardecreatie

Waarom het Nederlands ondernemingsrecht moet sturen op corporate purpose

Door | 27 september 2016 | Bron: Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

De private sector moet samen met overheden en burgers werken aan systeemveranderingen die nodig zijn om de VN-doelstellingen op gebied van duurzame ontwikkeling te bereiken. In september 2015 tekenden 190 landen daarvoor. In Nederland moet het ondernemingsrecht directeuren ertoe aanzetten om doelgericht leiderschap in te zetten voor de ‘omslag’ die nodig is om deze VN-doelstellingen te behalen, aldus prof. dr. Tineke Lambooy tijdens haar oratie ‘Leadership, Entrepreneurship and Stewardship in Corporate Law’.

 

In haar lezing benadrukte prof. Lambooy dat weinig bedrijven in Nederland over een duidelijke doelstelling of programma’s beschikken om systematisch klimaatverandering of maatschappelijke veranderingen te adresseren. Bedrijven kunnen via het ondernemingsrecht onder meer gestimuleerd worden door van de raad van bestuur te eisen dat zij een visie, missie en strategie formuleren, en deze opnemen in hun publicaties en bedrijfscommunicatie. Visie, missie en purpose moeten binnen het bedrijf worden overgenomen middels een proces waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn, en er moeten voor zowel de lange termijn als de korte termijn ijkpunten worden geformuleerd.

 

Een concreet geformuleerde corporate purpose helpt een raad van bestuur om zakelijke activiteiten daarop aan te passen, en om aan belanghebbenden uit te leggen hoe zij deze willen realiseren. Dit kan belanghebbenden over de streep trekken om het bestuur tijd te gunnen voor de implementatie. Prof. Lambooy: ‘Recent is gebleken dat het ondernemingsrecht en duurzame best practices voor het bedrijfsleven een positieve wisselwerking kennen. Bedrijven zullen hun perspectief verbreden. Ze zullen niet alleen naar waardecreatie op de lange termijn voor het bedrijf en het bovenliggende concern kijken, maar ook naar waardecreatie voor alle belanghebbenden. Sterker nog, ze zullen kijken naar maatschappelijke waarde.’

 

Lees verder bij het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Download de oratie ‘Leadership, Entrepreneurship & Stewardship in corporate law’