Michel Schuurman
Column, Magazine

Drie belangrijke zaken waaruit blijkt dat MVO verre van passé is

Waarom MVO belangrijker is dan ooit

Door | 28 augustus 2017

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit het moderne zakendoen. Waar het een aantal jaar geleden nog een thema was bij een beperkte groep bedrijven, is het nu een stevig onderdeel in programma’s van koepels als VNO-NCW en overheidsbeleid in onder meer Internationale MVO-convenanten en bij maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat deze programma’s en beleidskaders nog niet altijd direct effect hebben in de dagelijkse praktijk is een feit, maar de beweging en richting is onmiskenbaar.

 

Er zijn voorlopers die de laatste tijd aangeven dat MVO als begrip eigenlijk passé is, een hygiënefactor die niet meer onderscheidend is. Dit signaal komt zowel van grote corporates, vaak toonaangevend in internationale lijsten zoals de Dow Jones Sustainability Index, alsook van MKB-bedrijven en start-ups die als social enterprise het aanpakken van een maatschappelijke uitdaging als kernactiviteit hebben.

 

Zelf werk ik sinds 2006 in het veld van duurzaam ondernemen. Initieel als ondernemer (en partner van MVO Nederland) en sinds 2012 bij MVO Nederland als programmamanager waarbij ik mij voornamelijk richt op circulair ondernemen. En ik herken het beeld dat waar we nu met deze groeiende groep voorlopende bedrijven aan werken verder gaat dan het traditionele frame van MVO. Waarin bedrijven hun ethische verantwoordelijkheid zouden moeten nemen om minder negatieve impact te hebben op hun omgeving. Zowel betreft milieuvraagstukken als (internationale) arbeidsomstandigheden. Het station van minder slecht is voor deze koplopers gepasseerd, zij werken vooral aan meer goed. Zij zoeken geen balans meer tussen People, Planet en Profit – want dan is er immers altijd een verliezer – maar hebben gemerkt dat op een juiste manier investeren in People en Planet leidt tot betere Profit. Niet altijd het eerste kwartaal of jaar, maar zeker op de langere termijn.

 

Degenen die hierin echt vooroplopen (en dan heb ik het dus over aantoonbare daden en niet alleen in jaarverslagen) tonen onomstotelijk aan dat bedrijven die vanuit hun strategie en beleid werken aan duurzaam ondernemerschap onder andere innovatiever zijn, meer betrokken medewerkers hebben, talenten makkelijker en langer aan zich binden, loyalere klanten hebben en veelal ook winstgevender zijn. Kort gezegd; het zijn succesvollere bedrijven. Meerdere, langjarige studies bewijzen dit.

 

 

Er is dus vanuit het geheel gezien nog heel veel te bereiken ten aanzien van het minder slecht doen

 

Met deze successen is MVO echter verre van passé. Je kunt zeker discussiëren over het frame waarin het staat, maar tegelijkertijd zijn er drie belangrijke zaken waaruit blijkt dat MVO belangrijker is dan ooit. Ten eerste is het groepje koplopers nog beperkt. Het merendeel van het peloton van Nederlandse bedrijven werkt (nog) niet vanuit een duidelijk en gedragen strategisch MVO-beleid. Tienduizenden bedrijven nemen nog geen stappen ten aanzien van bijvoorbeeld energie- en grondstoffengebruik, het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of transparantie in de keten – om maar een paar zaken te noemen. Er is dus vanuit het geheel gezien nog heel veel te bereiken ten aanzien van het minder slecht doen. En hierbij moeten we alert blijven op ‘greenwashing’ of – meer recent – ­‘circle ­washing’, het positioneren als een circulaire onderneming maar dit in praktijk beperken tot bijvoorbeeld lease in plaats van verkoop of ­slimmere afvalverwerking.

 

Ten tweede kan niet elke organisatie een social enterprise worden, dat kan ook niet verwacht worden. Er is en blijft immers ‘gewoon’ behoefte aan bijvoorbeeld bouwmateriaal, ICT-dienstverlening of de aanleg van infrastructuur. Uiteraard kan dit veelal meer duurzaam qua ontwerp en materiaal, en kunnen wellicht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet, maar hun kern zit niet in het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

 

Ten derde hebben ook de koplopers nog een wankel pad. In deze tijd met toenemende onzekerheid en maatschappelijke spanning staat er druk op de duurzame ambities en activiteiten. Het recente voorbeeld van Unilever, waar onder druk van het snel vergroten van aandeelhouderswaarde, delen van het duurzaamheidsprogramma ter discussie staat, laat dit duidelijk zien.

 

 

Juist in deze tijd is versnellen belangrijk

 

Ook zijn er bij een aantal (zelfverklaarde) koplopers nogal eens discrepanties tussen de publieke uitingen en niet-publieke lobby-activiteiten als het gaat om bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk. Zeker in verkiezingstijd blijkt dit telkenmale het geval. De meer ethische en morele MVO-aspecten zoals transparantie en leiderschap zijn hierbij ook bij hen nog verre van de norm. En de koplopers die actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals het integratievraagstuk actief oppakken door bijvoorbeeld asielzoekers in dienst te nemen, zijn nog dun gezaaid.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan ooit. Klimaatverandering, grondstofvraagstukken, migratiestromen; het zijn thema’s die de komende jaren in volle hevigheid op ons afkomen. De recente opening van het Clingendael International Sustainabilty Centre toont mede aan dat duurzaamheid het domein van (inter)nationale betrekkingen en veiligheid heeft betreden en dat signaal moet niet genegeerd worden. Juist in deze tijd is versnellen belangrijk. Niet door de tegenstellingen in MVO-aanpak en framing te benadrukken, maar door verbinding te zoeken tussen koplopers en peloton en elkaar mee te trekken naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie.

 

Vanuit MVO Nederland blijven wij ons inzetten om die nieuwe economie werkelijkheid te maken. Door in coalities koplopers te ondersteunen waar mogelijk. Door markten te vergroten voor duurzame oplossingen en producten. En zeker ook door het peloton mee te nemen in de versnelling.