Column

Waarom negeren bedrijven een MVO-beleid?

Door | 14 december 2015

Steeds meer bedrijven vinden een MVO-beleid nodig maar weten niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan. De drijfveer om MVO in hun beleid op te nemen en dit te vertalen in een MJP (meerjarenplan) kan zijn vanuit intrinsieke motivatie, omdat branchegenoten ermee bezig zijn, maar ook omdat de klant of opdrachtgever dit eist.

 

Tot voor kort werd het voldoende geacht om zo nu en dan het woord ‘MVO’ in een bedrijfspresentatie of brochure te gebruiken, maar dit wordt steeds minder geaccepteerd door opdrachtgevers, consumenten en andere stakeholders. Zij eisen transparantie over de oorsprong van grondstoffen die in het product zijn verwerkt en dat de verstrekte dienstverlening maatschappelijk verantwoord is. Met andere woorden, van bedrijven wordt verwacht dat zij een aantoonbaar MVO-beleid voeren.

 

Moeite met integratie

De praktijk laat zien dat veel bedrijven zoekende zijn. Mensen beseffen dat de wereld om ons heen verandert en willen iets met MVO, maar hebben moeite om MVO te integreren in hun beleid. Tijdens de zoektocht komen vaak standaard containerbegrippen voorbij zoals ‘people, planet, profit’ of ‘circulaire economie’ en ‘nieuwe businessmodellen’. Maar deze begrippen zijn niet concreet en pas na verdieping te vertalen naar de praktijk. En juist op dít punt haken veel bedrijven af waardoor hun kennis over MVO beperkt blijft tot deze containerbegrippen. Ondanks inspanningen van vele duurzaamheidsorganisaties lukt het veel bedrijven niet om de theorie naar de praktijk te vertalen. De boodschap komt onvoldoende over en de duurzaamheidslobby laat kansen liggen om het thema MVO voor bedrijven en organisaties tastbaar te maken. Dit is een van de oorzaken waarom de invoering van MVO-beleid door bedrijven wordt uitgesteld. Maar ook de bedrijfscultuur kan van belang zijn voor het feit of een bedrijf een duurzaam beleid wil gaan voeren. MVO is tenslotte niet iets wat in één zin uitgelegd kan worden en wat je even oplegt.

 

Noodzaak voor MVO-beleid

Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarom een duurzaam beleid noodzakelijk is. Steeds meer bedrijven lopen opdrachten mis omdat zij niet aan de eis van de opdrachtgever voldoen, namelijk: dat er een aantoonbaar MVO-beleid wordt gevoerd. Bij steeds meer aanbestedingen is het niet aantoonbaar hebben van thema’s zoals Social Return, milieubeleid en CO₂-management een knock-out criterium geworden. Maar ook consumenten vinden MVO steeds belangrijker, zij hebben er onder andere voor gezorgd dat het aanbod van duurzaam geproduceerd voedsel nu ook bij supermarkten verkrijgbaar is. Het is verstandig dat bedrijven een strategie bepalen, en de aanvoer van schaars wordende grondstoffen zekerstellen om de continuïteit van de productie te borgen.

 

Mensen beseffen dat de wereld om ons heen verandert en willen iets met MVO, maar hebben moeite om MVO te integreren in hun beleid

Tips om MVO-beleid te introduceren

Ga eens op zoek naar inspiratie bij landelijke en regionale MVO themabijeenkomsten. Het stimuleert ontzettend als je merkt dat je niet het enige bedrijf bent dat zoekende is. Neem contact op met de branchevereniging en andere bedrijven uit jouw branche en deel kennis. Om tot een erkend en aantoonbaar MVO-beleid te komen kan je bijvoorbeeld gebruik maken van de NEN ISO 26000 richtlijn. De MVO-Wijzer en de MVO-prestatieladder hebben een uitstekende methodiek ontwikkeld om MVO-beleid in een kwaliteitssysteem op te nemen.

Laat het de vraag niet zijn óf je gebruik gaat maken van een MVO-beleid, maar wanneer je begint!