Video

WakaWaka

Door | 14 december 2015

WakaWaka (‘helder licht’ in Swahili) is een gedreven social enterprise die zich inzet om energie-armoede te bestrijden. Door high-tech low-cost LED-lampen op zonne-energie beschikbaar te stellen aan de allerarmsten en mensen in nood, realiseert WakaWaka grote impact.

 

 

Wereldwijd hebben 1.2 miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. Zij zijn noodgedwongen om gevaarlijke en ongezonde kerosinelampen gebruiken, wat de longen beschadigt en veel brandwonden veroorzaakt. WakaWaka biedt deze mensen veilig licht en elektriciteit door middel van innovatieve lampen en opladers op zonne-energie. Dit verbetert de gezondheid, zorgt ervoor dat kinderen ’s avonds kunnen studeren, biedt vluchtelingen de kans hun telefoons op te laden en zo contact te houden met geliefden, en maakt families zelfredzaam.

WakaWaka is een social enterprise, daarbij is het maken van winst een middel om groei en impact te realiseren, en geen doel op zichzelf. Daarom wordt WakaWaka in westerse landen verkocht volgens het ‘Buy One, Give One’ principe: bij iedere aankoop, wordt er ook een gegeven aan mensen die het écht nodig hebben.

 

De WakaWaka Foundation is een aparte organisatie van de WakaWaka Social Enterprise. De foundation richt zich op de mensen die leven ‘at the Base of the Pyramid’ en die over het algemeen minder dan $ 2 per dag verdienen en die met een steuntje in de rug de kans kunnen krijgen om uit de armoedeval te ontsnappen. De WakaWaka Foundation helpt hierbij onder andere door het verschaffen van betaalbare – en in sommige gevallen gratis — LED verlichting op zonne-energie. Uitgangspunt is daarbij overigens altijd: ‘Gratis, maar niet voor niets’: in overleg met organisaties zoals UNHCR en Warchild, waarmee de WakaWaka Foundation samenwerkt, wordt steeds afgesproken welke tegenprestatie de ontvanger van de WakaWaka levert (bijvoorbeeld community-werk). Naast het beschikbaar stellen van WakaWaka’s verzorgt de Foundation een educatieprogramma over duurzame energie, het belang van schoon drinkwater en goede sanitatie, zorgvuldig omgaan met de leefomgeving en verantwoorde afvalverwerking.

 

Bezoek de website van WakaWaka