Boeken

Upcycle je regio door te verbinden in grondstofkringlopen

Wake up! Upcycle je regio

Door | 21 april 2017

In de huidige economie zijn we nog grotendeels gericht op het realiseren van kortetermijnsucces, kostenverbetering en het maken van efficiencyslagen. Naast het feit dat daaraan een grens zit, is er het risico dat we te eenzijdig focussen. De koplopers en kantelaars naar het nieuwe economisch denken stellen naast economische waarden ook ecologische en sociaal/maatschappelijke elementen centraal. Dat vraagt om co-creëren en verbinden in regionale ketens, waarbij economie, ecologie en maatschappij hand in hand gaan. Hoe doe je dat?

 

De auteurs van Wake up! Upcycle je regio vroegen het zestien bestuurders, CEO’s, auteurs en docenten die vooroplopen in de transitie naar de circulaire economie. Aan de hand van de gehouden interviews zijn tal van inzichten beschreven en passeren voorbeelden van innovatiekracht de revue. Dit heeft geleid tot de vorming van de visie dat omdenken een succesvoorwaarde is van de circulaire economie en dat alle actoren in een regio daarin aan zet zijn. Verbinding en co-creatie zijn daarbij de sleutelwoorden.

 

De transitie van afval naar grondstoffen is een van de kansen in onze nieuwe economie. Die kansen leiden niet alleen tot milieuwinst maar ook tot economische en sociaal/maatschappelijke waarden in onze samenleving. Dit boek neemt je mee naar hoe het anders kan. De auteurs laten je zien dat er veel nieuwe kansen zijn als je vanuit verschillende visies naar grondstofketens gaat kijken. Ze nodigen je graag uit om in scenario’s te gaan denken en daarmee – in verbinding met andere partijen – zelf in de eigen regio aan de slag te gaan.

 

Meer informatie

Auteurs: Alfride Groenewold en Leonie Spronk

Uitgeverij: Area NV

ISBN: 978 90 8231 181 5

Prijs: € 20,00

 

Wake up! Upcycle je regio is hier te bestellen

Wake up - upcycle je regio