Wat betekent CO₂-beprijzing concreet voor een onderneming
Onderzoeken

Wat betekent CO₂-beprijzing concreet voor een onderneming?

Door | 26 april 2017

De afgelopen maanden is met een drietal bedrijven uit Noord-Brabant een testcase met CO₂-beprijzing uitgevoerd. De deelnemers lieten de CO₂-voetafdruk van de organisatie berekenen en kregen inzicht in wat een prijs op CO₂ betekent voor de eigen bedrijfsvoering.

 

Het beprijzen van CO₂ is een van de onderdelen van het Parijse klimaatakkoord. De maatregel is noodzakelijk om de temperatuurstijging op aarde onder de twee graden Celsius te houden. Mede daardoor zetten inmiddels al zo’n duizend bedrijven wereldwijd vrijwillig een interne rekenprijs op CO₂. Daarmee dwingen ze zichzelf om duurzamer om te gaan met energie. En dat versterkt niet alleen de concurrentiepositie maar versnelt ook energie-innovaties.

 

Alle drie de deelnemers aan de Noord-Brabantse testcase gaven aan het nuttig te vinden om inzicht te hebben in de eigen CO₂-voetafdruk. Daarmee is makkelijker in te zien waar nu de meeste klimaatimpact zit en hoe daarop is te besparen. Ook in het kader van toekomstige CO₂-beprijzing vond men het waardevol nu al te weten wat de eventuele afdracht zal zijn, zodat daar bij langetermijninvesteringen rekening mee kan worden gehouden.

 

Deelname aan de testcase liet de ondernemingen ook al direct bespaarmaatregelen nemen. Omdat inzicht werd geboden in het energieverbruik en de maatregelen om daarop te besparen (in zowel euro’s als CO₂-uitstoot) is het ‘on top of mind’ gekomen bij het management. Zo wordt er nu bijvoorbeeld extra LED-verlichting geplaatst, groen gas ingekocht en is er een offertetraject gestart voor de plaatsing van zonnepanelen.

 

De deelnemers aan de testcase geven aan dat het inkorten van terugverdientijden helpt om sneller en meer ingrijpende energiebesparende maatregelen te nemen. Dat kan met een prijs op CO₂, maar er kan ook alvast gestart worden met het aanpassen van de energiebelasting. Voor zowel stroom als gas geldt in Nederland dat de energiebelasting fors omlaag gaat naarmate je er meer van verbruikt. Daardoor wordt de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen voor grote energieverbruikers een stuk langer. In sommige gevallen is die er zelfs gewoon helemaal niet, tenzij met subsidies de terugverdientijd weer wordt ingekort.

 

Twee voorbeelden: het plaatsen van zonnepanelen is voor bedrijven die meer dan 50.000 kiloWattuur stroom gebruik niet terug te verdienen zonder subsidie. En het isoleren van een dak is bij grootverbruikers van gas (voor warmte) pas tot tien jaar extra terug te verdienen dan bij een kleinverbruiker (18,7 jaar i.p.v. 8,5 jaar).

 

Met een prijs op CO₂ van €100,- per ton zijn zonnepanelen zonder subsidie ook rendabel bij Nederlandse grootverbruikers. En de terugverdientijd op dakisolatie vermindert met een prijs op CO₂ van €100,- per ton bij een grootverbruiker (10 miljoen > m3 gas) van 18,7 naar 9,9 jaar.

 

Het creëren van een gelijk internationaal speelveld is van belang voor de concurrentiepositie. Een wereldwijde prijs op CO₂ is gewenst, maar wordt op korte termijn niet realiseerbaar geacht. Hogere energiebelastingen zijn op nationaal niveau te compenseren met lagere arbeidslasten. Alhoewel het inzicht bieden en prioriteit geven aan energiebesparing nu al, zelfs zonder het beprijzen van CO₂, leidt tot het nemen van eenvoudige reductiemaatregelen.

 

Bekijk de resultaten van de testcase met CO₂-beprijzing