Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid
Rapporten

Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid?

Door | 12 december 2016

Het huidige klimaatbeleid in Nederland strookt niet met de ambitieuze doelstellingen uit het Parijsakkoord. Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die Nederland neemt bij het aanpakken van klimaatverandering, zou de CO₂uitstoot voor het behalen van de 2 graden-doelstelling in 2050 moeten zijn gedaald met zo’n 85-95% ten opzichte van 1990. Voor de 1,5 graden-doelstelling komt dit neer op een emissiereductie van meer dan 100%. Voor beide doelstellingen geldt dat Nederland in 2030 de emissies met zo’n 40-50% zou moeten reduceren. Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 

De onderzoekers vertaalden de doelstellingen van Parijs naar de situatie in Nederland. Hiervoor combineerden zij kennis rond het klimaat en mogelijke reducties met de maatschappelijke keuzes die gemaakt moeten worden bij het vertalen van het Parijsakkoord naar de Nederlandse emissieopgave. Deze betreffen onder meer de exacte temperatuurdoelstelling (1,5 graden of 2 graden), de kans op het behalen van dit doel en de rol van negatieve emissies (landen kunnen hun koolstofbudget op de korte termijn verruimen door in de toekomst CO₂ actief uit de lucht te halen). Ook de mate van verantwoordelijkheid die Nederland neemt bij het aanpakken van het klimaatprobleem, is bepalend.

 

Emissies gehalveerd in 2030

Als Nederland besluit het nationaal klimaatbeleid in te vullen conform het Parijsakkoord, laten illustratieve berekeningen van het PBL zien dat het beleid zich moet richten op 40-50% emissiereductie van CO₂ in 2030 ten opzichte van 1990, evenals een reductie van 85-100% in 2050. Voor de 1,5 graden-doelstelling is zelfs 100% reductie nodig in 2050.

Volgens de recent uitgebrachte Nationale Energieverkenning van het PBL en ECN zullen de CO₂-emissies bij voortzetting van het huidige beleid slechts met 12% dalen in 2030 ten opzichte van 1990.

 

Naar een koolstofarm energiesysteem

Scenario’s voor energietransitie laten zien dat met technische maatregelen en gedragsverandering dergelijke grote reducties in principe haalbaar zijn. Voor het ondersteunen van zo’n transitie is het belangrijk dat Nederland een langetermijnperspectief formuleert en zorgt voor een stabiel investeringsklimaat wat op dit perspectief is afgestemd. Wanneer het Nederland niet lukt om op korte termijn een trendbreuk in CO₂-emissies te realiseren richting een koolstofarm energiesysteem, is het onwaarschijnlijk dat deze ambitie op tijd zal worden bereikt.

 

Download het PBL-rapport ‘Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlands langetermijn-klimaatbeleid?’

Bekijk de Nationale Energieverkenning 2016

Deel dit artikel

[sharify]

Reacties

We hopen dat de discussies die plaatsvinden op TGTHR energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je eerste reactie moet door de redactie worden goedgekeurd. De hieropvolgende reacties worden automatisch geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig, beledigend of off-topic zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van TGTHR.

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen