Wat is schone brandstof 4 factsheets die duidelijkheid scheppen
Onderzoeken, Tools

Wat is schone brandstof? 4 factsheets die duidelijkheid scheppen

Door | 17 februari 2017

Er zijn veel verschillende brandstofsoorten op de markt. Regelmatig wordt daar ook het label ‘schoon’ of ‘groen’ opgeplakt. In de basis klinkt dit positief. Vervoer veroorzaakt namelijk veel luchtvervuiling en draagt flink bij aan klimaatverandering. Dat mag dus best een stuk schoner. Maar wat is nou ‘schoon’? De informatie daarover is vaak moeilijk te vinden, en soms zelfs tegenstrijdig.

 

Fossiele brandstoffen brengen via de uitlaat stoffen in de lucht die onze gezondheid schaden. Zoals roetdeeltjes en ultrafijnstof die ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Tussen de verschillende fossiele brandstoffen zit hierin veel verschil, vooral bij personenauto’s en bestelwagens. Een nieuwe diesel bijvoorbeeld veroorzaakt maar liefst drie keer zoveel gezondheidsschade als een benzinevoertuig.

 

Verwarring

Brandstoffen die minder slecht zijn voor de luchtkwaliteit zijn lang niet altijd ook minder slecht voor het klimaat. Dit kan voor verwarring zorgen. Zo denken velen nog dat zij door een Euro 6-voertuig aan te schaffen (de hoogste wettelijke eis op luchtkwaliteit) ook een positieve bijdrage aan het klimaat leveren. Maar de Euronorm zegt niks over de klimaatschade. De Euronorm zegt alléén iets over de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. En zelfs daarin is niet alles wat het lijkt, zo hebben de berichten over dieselgate en sjoemelsoftware ons duidelijk gemaakt.

 

brandstof-ranking personen auto's

 

Handvat voor automobilisten en inkopers

De impact per brandstof loopt flink uiteen. Eenduidige informatie over brandstoffen is echter lastig te vinden. Daarnaast is de beschikbare informatie vaak complex. In de brandstof-ranking van Natuur & Milieu wordt de klimaat- én gezondheidsimpact van de verschillende beschikbare brandstoffen helder in kaart gebracht. De ranking schept overzicht in deze markt en biedt automobilisten en inkopers een handvat om voor echt schone brandstoffen te kiezen.

 

Vier factsheets

De ranking is opgedeeld in vier factsheets: personenauto’s, bestelwagens, vrachtwagens voor regionaal- en stedelijk vervoer en vrachtwagens voor de lange afstand. Het verschilt namelijk per type voertuig wat de impact van de verschillende brandstoftypes is. De ranking is opgesteld door Natuur & Milieu en mede mogelijk gemaakt door PitPoint.

 

Download de Factsheet personenauto’s

Download de Factsheet bestelwagens

Download de Factsheet Inkoop vrachtauto’s regionaal- en stedelijke distributie

Download de Factsheet Inkoop vrachtauto’s lange afstand