Wegwijzer circulair inkopen
Magazine

Online stappenplan voor het realiseren van circulair inkopen

Wegwijzer circulair inkopen

Door | 21 september 2016

Circulair inkopen wint snel aan interesse bij zowel publieke als private ­inkooporganisaties. Zo hebben inmiddels ruim veertig organisaties hun ­ambities om circulair in te kopen vastgelegd in de Green Deal Circulair ­Inkopen. Maar hoe ga je aan de slag met circulair inkopen, zodat je dit daadwerkelijk kunt integreren en realiseren in jouw inkoopproces?

 

Vanuit de Green Deal Circulair Inkopen is ­circulair inkopen gedefinieerd als: ‘de inzet van het inkoopinstrument om productie en (her-)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en daarmee het aanjagen van de circulaire economie.’ De inkoopafdeling speelt namelijk een belangrijke rol bij het in de praktijk brengen en stimuleren van de circulaire economie. Als ­inkoper borg je dat de producten en diensten die je afneemt hoogwaardig herbruikbaar zijn door hierover afspraken te maken met je leverancier.

 

De Wegwijzer Circulair Inkopen van MVO Nederland en PIANOo helpt je op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces. In de tool vinden inkopers stapsgewijs de kennis die zij nodig hebben om hun inkoop aan te sluiten op de circulaire economie en zien ze snel welke routes ze kunnen kiezen en welke ontwikkelingen ze kunnen verwachten. Tips, achtergronden en praktijkvoorbeelden bieden grip op het inkoopproces. Met de handvatten in deze wegwijzer kun je zowel op strategisch ­niveau beslissingen nemen als op uitvoerend niveau concrete stappen zetten.

 

De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. Om van circulair inkopen een succes te maken is het belangrijk dat niet alleen inkoop maar ook de andere afdelingen betrokken zijn en er breed draagvlak is voor de circulaire inkooptrajecten. De wegwijzer geeft onder andere financiële, strategische en maatschappelijke argumenten om jouw (interne) organisatie mee te krijgen.

 

De wegwijzer is een verzameling van de beschikbare kennis, tips en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen. Toch is er geen ‘one…

Lees dit artikel gratis

Verduurzamen doe je niet alleen, dat doe je samen! Registreren is gratis en verplicht je tot niets, maar kan jou wel verder helpen met duurzaam ondernemen! Zo kan je al onze artikelen lezen op de website, je netwerk vergroten of je eigen nieuws en columns publiceren op TGTHR.

Registreer je ook (helemaal gratis) voor TGTHR en lees het complete artikel. Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.