Whitepapers

‘Circulair Spoor – Visie op de circulaire economie voor de spoorsector’

Door | 12 november 2015

Om Circulair Spoor een vliegende start te geven, is samen met TNO gewerkt aan de ‘Visie op Circulair Spoor’. Daarin wordt aandacht besteed aan nut en noodzaak, alsmede kansen en voorwaarden om het huidige spoorsysteem te transformeren naar een circulair spoorsysteem. Aansluitend daarop wordt met een vooraanstaand accountantskantoor een model ontwikkeld om naast financiële gegevens ook sociale en ecologische baten en lasten te kunnen kwantificeren. Met een dergelijk model kan het maatschappelijke rendement van circulaire projecten worden geoptimaliseerd. Vervolgens zal de circulaire potentie van diverse producten en elementen inzichtelijk worden gemaakt. Klaes Meekma van ASSET Rail: ‘Ons doel is om de gehele spoorwegsector mee te krijgen in de transitie naar een circulair spoorsysteem.’